Ürün ve Teknoloji Geliştirme


Siber güvenlik tehditlerini önleyecek ve/veya tespit edecek, tehditlere karşı savunma yapabilecek ve/veya tehditlerin etkilerini giderecek yeni teknolojilerin planlanması, kavram ispatının yapılması, prototip ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileşmesi faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ulusal / uluslararası öncelikler dikkate alınarak aşağıdaki siber güvenlik konularında ve bunlar için gerekli temel bilişim teknolojilerinde Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçleri yürütülmektedir.

·         Ağ Güvenliği

·         Son Kullanıcı Güvenlik Tespiti ve Koruma

·         Kimlik ve Erişim Yönetimi

·         Mesajlaşma ve iletişim Güvenliği

·         Veri Güvenliği

·         Bulut Güvenliği

·         Güvenlik Analizleri ve İstihbarat

·         Güvenlik Operasyonları, Olay Yönetimi ve Adli Bilişim

·         Güvenlik Risk ve Uyum Yönetimi

·         Uygulama ve İnternet Güvenliği

·         Mobil ve Taşınabilir Cihaz Yönetimi  Güvenliği

·         Endüstriyel / IoT Sistemleri Güvenliği


En son değiştirme: 27 September 2017, Wednesday, 09:34