Stratejik Siber Güvenlik


“Stratejik Siber Güvenlik” uzmanlık alanında çalışan bir personel dünyada siber güvenlik ile ilgili gelişmeleri takip ederek, bu konunun milli güvenlik, strateji ve uluslararası ilişkileriyle ilgili tarafları üzerine çalışmalar gerçekleştirmelidir. “Stratejik Siber Güvenlik” uzmanlık alanı genel olarak aşağıda listelenen konular üzerindeki çalışmaları kapsamaktadır:

 1)      Bilgi güvenliğinin stratejik, hukuksal, psikolojik ve sosyolojik boyutunu inceleme

2)      Bilgi güvenliği yönetişimi üzerine çalışmalar yapma

3)      İş etki analizi, kavramsal risk analizi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve ISO 27001 implementasyonu ve denetimleri yapma

4)      Güncel siber güvenlik konularında gelişmelerin takibi, sunular ve raporlar hazırlama

5)      Siber güvenlik stratejileri ve mevzuat geliştirme

6)      Siber güvenlik eğitimleri hazırlama

7)      Kontrol listeleri hazırlama

8)      Referans sistem mimari modelleri hazırlama

9)      Siber güvenlik etkinlikleri hazırlama

10)   Tatbikat senaryoları oluşturma


En son değiştirme: 27 September 2017, Wednesday, 09:27